FAQ

Geen zoekresultaten gevonden.

Allsoft: hoe kan ik inloggen in Allsoft?

U kan vanop eender welke computer/tablet inloggen met google chrome op de volgende link: https://plus.allsoft.be/login/gcoessens9402

Allsoft: waar vind ik de handleiding?

In Allsoft vind u de handleiding terug door op het icoontje van het vraagteken te klikken. Let wel: hier wordt meer info verstrekt dan u daadwerkelijk zal gebruiken. 

De basishandleiding om zorgen te plannen of een werklijst op te maken en op te vragen vindt u HIER

De basishandleiding om mobiel te werken (op de baan) met google chrome en de app EID Android/iOs vindt u HIER

De handleiding om mobiel te werken met de AllsoftPlus Mobile App vindt u HIER

Allsoft: waar vind ik mijn prestaties terug?

In Allsoft kan u uw prestaties van de afgelopen week terugvinden in het menu "werklijst opvragen". Na controle van de gegevens door ons team en de eventuele correcties worden deze overgebracht naar het menu "dagstaten"

Allsoft: kan ik met Allsoft ook routebegeleiding krijgen om te navigeren naar mijn patiënt?

In Allsoft kan u vanuit de werklijst routebegeleiding opstarten (Google Maps) door te klikken op het adres van de patiënt.

Allsoft: waar moet ik op letten bij de nieuwe procedure wondzorg?

 1. Een eenvoudige wondzorg mag niet langer worden gepland dan 21 dagen
 2. Een complexe wondzorg dient steeds langer dan 21 dagen te lopen, complexe wondzorg korter dan 21 dagen kan niet
 3. Een eenvoudige wondzorg die uiteindelijk langer zou lopen, wordt vanaf dag 22 complex, niet vroeger.
  U voorziet dus eerst een zorgplan eenvoudige wondzorg voor max 21 dagen. U kan later een 2de lijn complexe wondzorg toevoegen met een startdatum vanaf dag 22.
 4. Uw zorgplan dient steeds te worden gekoppeld aan uw wonddossier: zo krijgt u de icoontjes voor opvolging foto of melding steeds op uw werklijst
 5. U kan bij de opmaak van een zorgplan voor wondzorg uw wonddossier in het zorgplan zelf ook al opmaken door te klikken op veldje "nieuw"
 6. Het type eenvoudige of complexe in uw zorgplan, dient ook zo te worden gezet in uw wonddossier (zorgplan eenvoudige = wonddossier eenvoudige, zorgplan complex = wonddossier complex)
 7. De einddatum van de behandeling in uw wonddossier mag maar worden ingevuld indien de behandeling stop is, dus niet invullen bij aanmaak van het dossier.
 8. Bij een wonde die minstens 6 weken zal lopen dient u steeds een eerste advies te vragen:
  1. Indien ongeneesbaar schrijft u dit in het wonddossier in veld doelstelling en is er nadien geen advies meer nodig
  2. Indien geneesbaar schrijft u dit in het wonddossier in veld doelstelling
   1. Zolang de wonde gunstig evolueert is er geen advies meer nodig
   2. Bij status quo of verslechtering is er wel verder advies nodig
 9. De oude benamingen zoals wondzorg wiek, 2 eenvoudige wonden, wondzorg stoma, ulcus, ….) mogen niet meer worden gebruikt
 10. Enkel voor eenvoudige of complexe wondzorg is een wonddossier nodig; voor verzorging geheelde stoma of toezicht verband zonder wissel is er geen wonddossier nodig.
 11. De handleiding over de wondzorgprocedure is terug te vinden in Allsoft op > configuratie > gedeelde documenten

Allsoft: waar vind ik meer tips en tricks over Allsoft?

Op onze facebookpagina kunnen onze klanten meer tips & tricks terugvinden. 

Bekijk onze Facebookpagina

Allsoft: hoe reken ik de thuishospitalisatie aan?

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun langdurige intraveneuze antibioticabehandeling of chemotherapie thuis toegediend krijgen.

Concreet kunnen patiënten na 2 behandelingen in het ziekenhuis ervoor kiezen de rest van de behandeling thuis voort te zetten.

Bij de opstart kan je het volgende honorarium aanvragen (1 x per kalenderjaar)

 • Opstart thuishospitalisatie

Bij elke behandeling en vervolg behandeling kan je de volgende honoraria aanrekenen:

 • Thuishospitalisatie zorgafstemming
 • Thuishospitalisatie geneesmiddel (ENKEL voor antitumorale geneesmiddelen, GEEN antibiotica)

Bijkomend kan je ook voor de nomenclatuurzorg nog het volgende honorarium toevoegen:

 • Geneesmiddel SC, IM
 • STV-perfusie (via infuus), een aanvraag STV is nodig via Mycarenet.

Het riziv heeft naast de wetgeving ook een omzendbrief opgemaakt waarin de verantwoordelijkheden en facturatie gedetailleerd werd beschreven


Er werd door het Nederlandstalig Platform voor ThuisVerpleegkundigen (NPTV) een Service Level Agreemnet opgemaakt om afspraken vast te leggen tussen de thuisverpleegkundige en het ziekenhuis

Wetgeving: wat met de verplichting om tarieven te afficheren

Wist je dat je als verpleegkundige verplicht bent om je patiënten te informeren over de “financiële gevolgen” van jouw zorg? Je moet hen dus jouw tarieven voor elke soort zorgverstrekking meedelen. Ook moet je hen laten weten of je al dan niet geconventioneerd bent. Die verplichting volgt uit de wet die de rechten van de patiënt bevat.

1. Je moet aan jouw patiënt een correct beeld geven over de totale kostprijs van jouw tussenkomst. De patiënt moet zo zicht krijgen op de honoraria (conventietarieven of andere), maar ook op de remgelden en eventuele supplementen.

2. Het is ook een verplichting die geldt voor elke zorgverstrekking, dus ook voor de prestaties waarvoor geen RIZIV-vergoeding voorzien is.

Om ervoor te zorgen dat je tegemoet komt aan je verplichting, zet je de informatie best op je website en (verplicht vanaf 01/03/2024) hang je die uit in je praktijkkamer, als je die hebt.
Los daarvan voeg je die informatie ook best nog eens toe bij het contract dat je laat ondertekenen wanneer je de patiëntrelatie opstart. Bestaande patiënten bezorg je een informatiebrochure of je neemt de informatie op in een eventuele bevestigingsmail of brief.

Wat is er nieuw vanaf 1 maart 2024?
Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om hierover een geïnformeerde beslissing te maken, is het uithangen (afficheren) van de verpleegkundige tarieven in de praktijkruimte verplicht. Deze verplichting geldt voor thuisverpleegkundigen die ook patiënten thuis verzorgen. Zij moeten de affiche (met tarieven categorie 3A) ophangen op een zichtbare plaats.
Hoe pak je dit aan?
VBZV heeft op basis van de modelaffiche van het RIZIV een affiche gemaakt op maat van de leden. Zo kan jij als zorgverlener jouw patiënten gemakkelijk informeren over de kosten van de meest frequente zorgverstrekkingen.
Je vindt deze affiche op onze website terug via deze link

Wetgeving: mag men toezicht medicatie-inname aanrekenen bij alle personen?

De nomenclatuur voorziet dat men enkel toezicht medicatie-inname kan factureren bij psychiatrische patiënten en meer bepaald bij schizofrene of bipolaire stoornis. Patienten die lijden aan dementie, of middelmisbruik kunnen hier dus niet onder vallen.

Wetgeving: waar vind ik alle info met betrekking tot de nomenclatuur en mijn beroep als verpleegkundige?

Het RIZIV heeft een eigen platform voor de thuisverpleegkundige. 


Wetgeving: wat is de frequentie om een evaluatie op te maken?


Minimale
inhoud
Verstrekkingen type 1:
Nomenclatuur per akte (behoudens verstrekkingen ressorterend onder een ander type) + T2 en T7
Verstrekkingen type 2:
Forfaitaire verstrekkingen en wondzorg
Verstrekkingen type 3:
Palliatieve verstrekkingen,
STVV’s, verpleegkundig consult,
diabetesverstrekkingen
Niveau 1

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende verstrekkingen
- Evaluatieschaal
indien vereist
- Voorschrift indien vereist
- ID voorschrijver indien vereist
- Vermelding incontinentie indien vereist

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende
verstrekkingen
- Evaluatieschaal
indien vereist
- Voorschrift
indien vereist
- ID voorschrijver
indien vereist
- Specifiek wondzorgdossier indien vereist
- Vermelding incontinentie indien vereist

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende verstrekkingen
- Evaluatieschaal indien vereist
- Voorschrift indien vereist
- ID voorschrijver indien vereist

Niveau 2
Planning en
evaluatie
- Planning
- Evaluatie
Minimaal om de twee maanden moeten de relevante elementen van de planning en evaluatie van de verzorging vermeld worden
- Planning
- Evaluatie
Minimaal om de twee weken moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden.
- Planning
- Evaluatie
Minimaal wekelijks moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden.
(deze frequentie geldt niet voor consults en diabetesverstrekkingen aangezien die éénmalig worden verleend of een verslag of een verpleegplan omvatten).
Niveau 3 Bijkomende
specifieke
inhoud in
functie van
de
verstrekking
 Zie specifieke richtlijnen nomenclatuurZie specifieke richtlijnen nomenclatuur

Wetgeving: toedienen vaccins

Sinds 2016 mogen verpleegkundigen vaccins toedienen en kan dit ook worden gefactureerd.

Sinds 21 september 2021 kregen de verpleegkundigen nu ook toegang tot Vaccinnet.be. Door aan te sluiten bij onze groepering krijgt u toegang waarna u kan inloggen met uw EiD of Itsme om uw vaccinaties te boeken of te checken op registratie.

Sinds 01 oktober 2023 is er een aparte code voorzien voor het toedienen van een griepvaccin of een covidvaccin.

Wetgeving: op welke premies heb ik recht als thuisverpleegkundige?

Elke verpleegkundige kan recht hebben op bepaalde premies. Wat de voorwaarden zijn en hoe u deze dient aan te vragen kan u hieronder ontdekken

Bekijk de premies

Wetgeving: hoe pas ik de juiste Katz-schaal toe voor een toilet?

Wetgeving: wat moet ik doen met mijn medisch afval?

Elke zorgverstrekker is verplicht om jaarlijks een attest te kunnen voorleggen aan de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) van de verwijdering en verwerking van zijn medisch risico-afval. Het simpelweg afvoeren naar een plaatselijk containerpark is niet toegelaten voor dit type afval en is enkel voorzien voor particulieren. Onze klanten kunnen hun medisch risico-afval afzetten bij onze firma of dit kan 1 maal per jaar worden afgehaald. Hiervoor voorzien wij specifieke recipiënten (wiva-vat 60 liter).


Wetgeving: welke zorgen worden bovenop een forfait uitbetaald?

Voor patiënten waar hygiënische verzorging wordt toegediend en die in een forfaitair honorarium vallen bepaalde zorgen in dit forfait.

Andere zorgen worden echter bovenop dit forfait uitbetaald:

 • supplement wondzorg
 • STV: perfusie (infuus, pijnpomp, ...)
 • STV parenterale voeding TPN
 • aanbrengen verblijfscatheter (spoelen port-a-cath)
 • verwijderen verblijfscatheter (afschakelen infusor chemo)
 • vervangen suprapubische sonde
 • Toedienen griepvaccin of toedienen covid-vaccin

Wetgeving: welke zorgen worden niet uitbetaald in combinatie met een andere zorg?

Bepaalde nomenclatuurzorgen worden in combinatie met een andere zorg niet uitbetaald:

 • Compressieverband
 • Steunkousen
 • Aanbrengen zalf
 • Oogdruppels

Let op: als deze zorgen alleenstaand worden toegediend, wordt de vergoeding uitbetaald.

Bijvoorbeeld:
In de voormiddag inspuiting en steunkousen; enkel de inspuiting wordt uitbetaald
In de avond steunkousen; de steunkousen worden uitbetaald

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x