Opstarten

Wens je te starten als zelfstandige verpleegkundige? 

Dan zijn er een paar zaken waar je rekening dient mee te houden. Je dient naast de opstart van je sociaal-fiscale statuut ook in orde te zijn voor het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, kortweg RIZIV.
Weet je niet hoe hieraan te beginnen? Wij begeleiden je persoonlijk om alle formaliteiten mee helpen af te vinken! En uiteraard doen we dit met de glimlach en volledig kosteloos!

Software voor de thuisverpleging

Om te voldoen aan de vereisten van het RIZIV om je prestaties correct te kunnen registreren en factureren dien je uiteraard te beschikken over een goede gehomologeerde tool. Je kan kiezen om zelf aan de slag te gaan, maar de ervaring leert dat persoonlijke ondersteuning hierbij heel belangrijk is. Te veel misvattingen, foutieve interpretaties van de wetgeving, vergetelheden en onbewust verkeerde manipulaties kunnen uw inkomsten in het gedrang brengen. Om nog maar de zwijgen over mogelijke controles en sancties door het RIZIV en de adviserend geneesheren van de mutualiteiten.

Sinds 1995 staan wij garant om het overgrote administratieve deel in goede banen te leiden. Wat dan nog overblijft van uw werklast wordt bovendien door ons team grondig gecheckt op coherentie zodat u gespaard blijft van mogelijke kopzorgen!

Onze beheerstool voor de verwerking van uw administratie is "Allsoft "

Aanvragen rizivnummer

 • Aanvragen visum om als zorgberoeper te worden erkend
 • Aanvragen rizivnummer bij het riziv
 • Na ontvangst van je rizivnummer wordt je toegevoegd aan onze groepering
 • Je kan direct aan de slag

Sluit je aan bij een sociaal secretariaat

Ondernemingsnummer aanvragen

 • Uniek identificatienummer van je activiteit
 • Nodig voor de opvolging van je sociale bijdragen
 • Kan online, maar in de praktijk zal je sociaal secretariaat of je boekhouder dit regelen

Kies een boekhouder

 • Is niet verplicht, maar betekent wel een meerwaarde
 • Verwerking van je professionele inkomsten en uitgaven
 • Verwerking van je belastingaangifte

Medisch materiaal

 • Je kan beschikken over basismateriaal (wondzorgsets, spuiten, naalden). Deze koop je zelf aan. Wij kunnen u gepast advies geven via onze partner(s)
 • Specifiek materiaal dient de patiënt zelf te voorzien, maar kan via onze partner(s) worden verkregen aan voordelige tarieven
 • Op regelmatige tijdstippen organiseren wij groepsaankopen voor courante basisartikelen (handschoenen, wondzorgsets, mondmaskers, …). Hierdoor wordt de aankoopprijs opmerkelijk gedrukt.

Premies

 • Als zelfstandige verpleegkundige kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op premies. Daarom dien je je te registreren op ProGezondheid zodat het riziv beschikt over je nodige gegevens om deze premies te storten 
 • Telematicapremie: in functie van het aantal verstrekkingen ontvang je jaarlijks een premie van 800 €
 • Sociaal VAPZ (enkel hoofdberoep): je sluit eerst een contract af met een verzekeraar van jouw keuze. Het riziv stort deze premie op ditverzekeringscontract. Jaarlijks rond 550 €
 • Bijscholing: jaarlijks 175 € voor het volgen van een minimum aantal uren. Enkel bij recht telematicapremie
 • Diabetologie: enkel voor educators diabetes
 • Anderen: aanmoedigingspremie, beschermingsmateriaal
 • Wij informeren u steeds tijdig over deze aanvragen

Verzekeringen

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:  dekt de kosten van gemaakte fouten die eigen zijn aan je beroep.
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering dekt de kosten van door jou gemaakte fouten waardoor een derde hierdoor schade ondervindt.
 • Autoverzekering: als zelfstandig thuisverpleegkundige verplaats je je waarschijnlijk vaak met de wagen. Denk hierbij ook aan de verplichte verzekering.
 • Facultatief: gewaarborgd inkomen: een vervangingsnomen wanneer je arbeidsongeschikt bent
 • Facultatief: pensioenopbouw: vrij aanvullend pensioen zelfstandige (VAPZ), Pensioenovereenkomst zelfstandige (POZ), Individuele pensioentoezegging (IPT)
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x